Ett Smartare Val Av Tjänster

För att skicka det lagrade innehållet till webbläsaren. Är meta-information som skickas före all annan HTML-kod och sidinnehållet. Ovan resulterade inte i att någon extra header skickades då det tolkades som ett vanligt tecken. Men då den här typen av tecken inte syns...